How to Celebrate the birthday of the deceased wife

Remarkable people consider insisting on the people we love will make us in burden. But the fact is that they continue to have relationships with us after their death. They still learn to love them despite their physical absence. We reserve birthdays of people as a day of glory and celebration. Although she/he isn’t here […]

Nangyari NA: What Is Better? To Die Or Save Life?

Makakatipid Ka Ng Gastusin; Una: Maiiwasan mo ang malaking problema. Malibre ka sa hinihingi ng paunang bayad ng Ospital. Malibre ka sa pagbili ng gamot na napakamahal. Hindi ka na magbabayad sa pribadong nars. Malibre ka sa Health Card na Binabayaran mo sa Kompanya. Panghihinayang dahil hindi hinulugan ng kumpanya ang iyong health card. Makaiwas […]

Translate »