Nangyari NA: What Is Better? To Die Or Save Life?

Makakatipid Ka Ng Gastusin; Una: Maiiwasan mo ang malaking problema. Malibre ka sa hinihingi ng paunang bayad ng Ospital. Malibre ka sa pagbili ng gamot na napakamahal. Hindi ka na magbabayad sa pribadong nars. Malibre ka sa Health Card na Binabayaran mo sa Kompanya. Panghihinayang dahil hindi hinulugan ng kumpanya ang iyong health card. Makaiwas […]

Life So Unfair: The One You Love Has Left You, And The Anger Has Broken Your Heart

Yes, you are angry now! You broke the love of life, or worse, this person is now dead. But your memories won’t fade and forgotten, never, never my dear NE… The song you and I share during our great times. Bell Bottom Blues I dedicate to you MY LOVE. Your heart is full of anger, […]

Translate ยป